ĐẶT PHÒNG
-
+
-
+
-
+

SƠ ĐỒ CHUNG

Sơ đồ FLC Conference

 

SỨC CHỨA CHI TIẾT

Sức chứa

 

1102m2 U-shape
150 chỗ
Theater
1200 chỗ
Banquet
400 chỗ
Classroom
400 chỗ

 

Phòng họp lớn

126m2 U-shape
30 chỗ
Theater
30 chỗ
Banquet
60 chỗ

 

Phòng tọa đàm

 

126m2 U-shape
30 chỗ
Theater
100 chỗ
Banquet
60 chỗ
Classroom
60 chỗ

 

Phòng Khánh Tiết

 

126m2 U-shape
30 chỗ
Theater
100 chỗ
Banquet
60 chỗ
Classroom
60 chỗ

 

Phòng VIP

 

406m2 U-shape
100 chỗ
Theater
300 chỗ
Banquet
200 chỗ
Classroom
200 chỗ

 

Phòng tiệc A

 

406m2 U-shape
100 chỗ
Theater
300 chỗ
Banquet
200 chỗ
Classroom
200 chỗ

 

Phong tiệc B